Regulamin plebiscytu „Złote Buki 2017”

I. DEFINICJE

1. GKS Katowice - klub sportowy GKS GieKSa Katowice S.A.
2. Uczestnik - osoba głosująca w plebiscycie na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu.
3. Plebiscyt – aplikacja do głosowania na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem plebiscytu jest GKS GieKSa Katowice S.A.
2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie 27.11.2017 r. do 5.12.2017 r.
3. Celem plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców nagród „Złote Buki” w sześciu kategoriach („Wydarzenie roku”, „Piłkarz roku”, „Siatkarz roku”, „Piłkarka roku”, „Hokeista roku”, „Wielosekcyjne Odkrycie roku”).
4. Głosowanie odbywa się za pomocą aplikacji na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu.
5. Aplikacja umożliwia oddanie jednego głosu w każdej z kategorii.
6. Uczestnikami głosowania mogą być wszystkie osoby fizyczne, które zalogują się do aplikacji na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu i wyrażą zgodę na przetwarzanie przez GKS GieKSa Katowice S.A. swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych w celu wykorzystania do działań marketingowych.
7. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 11 grudnia na stronie internetowej gkskatowice.eu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

GKS Katowice nie ponosi odpowiedzialności za błędy w aplikacji konkursowej wynikających z awarii urządzeń infrastruktury technicznej oraz w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, na które klub GKS Katowice nie ma bezpośredniego wpływu.