Regulamin plebiscytu „Złote Buki 2018”

I. DEFINICJE

1. GKS Katowice - klub sportowy GKS GieKSa Katowice S.A.
2. Uczestnik - osoba głosująca w plebiscycie na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu.
3. Plebiscyt – aplikacja do głosowania na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem plebiscytu jest GKS GieKSa Katowice S.A.
2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie 3.12.2018 r. do 9.12.2018 r.
3. Celem plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców nagród „Złote Buki” w sześciu kategoriach („Wydarzenie roku”, „Piłkarz roku”, „Siatkarz roku”, „Piłkarka roku”, „Hokeista Roku” i „Wielosekcyjne Odkrycie roku”).
4. Głosowanie odbywa się za pomocą aplikacji na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu.
5. Aplikacja umożliwia oddanie jednego głosu w każdej z kategorii.
6. Uczestnikami głosowania mogą być wszystkie osoby fizyczne, które zalogują się do aplikacji na stronie internetowej zlotebuki.gkskatowice.eu i wyrażą zgodę na przetwarzanie przez GKS GieKSa Katowice S.A. swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych w celu wykorzystania do działań marketingowych.
7. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 17 grudnia na stronie internetowej gkskatowice.eu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

GKS Katowice nie ponosi odpowiedzialności za błędy w aplikacji konkursowej wynikających z awarii urządzeń infrastruktury technicznej oraz w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, na które klub GKS Katowice nie ma bezpośredniego wpływu.